תפעול אתר אינטרנט כחוק – המדריך השלם מעודכן לשנת 2024

שתפו

תקנון אתר הוא מסמך משפטי המסדיר את מערכת היחסים שבין הגולש לאתר. כאשר מקימים אתר יש צורך בכתיבת תקנון אשר יתאים לפעילות האתר, בייחוד אם מדובר בתקנון לאתר מכירות. את תקנון האתר מומלץ לערוך בטרם תחילת הפעילות וחשוב שלא לעשות שימוש בתקנון אתר לדוגמא או תקנון אתר להורדה שלא נוסחו בהתאם לצרכים הספציפיים של האתר.
הגנה על אתר אינטרנט

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מומלץ לערוך תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות על מנת לצמצם חשיפות משפטיות מכוח חוקים כגון חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. בנוסף, עבור אתרים אשר יש בהם סליקה, חברות הסליקה מחייבות בעלי אתרים בעריכת תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אשר יעמדו בהוראות החוק.

למידע נוסף על תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לחצו כאן.

מעוניינים להתחיל תקנון מותאם אישית

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם

גילוי בעסקת מכר מרחוק

כאשר מדובר בשיווק מרחוק, חוק הגנת הצרכן דורש כי העוסק יגלה לצרכן את הפרטים הבאים בכתב, באותה שפה בה הוא משווק את המוצר או השירות:

 • השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ;
 • התכונות העיקריות של הנכס או של השירות;
 • מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה;
 • האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה (בהתאם לחוק);
 • שם היצרן וארץ ייצור הנכס;
 • מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות;
 • תנאים נוספים החלים על העסקה.

מומלץ לצרף מידע זה לסיכום הזמנה שיישלח לצרכן לאחר ביצוע העסקה.

אופן ביטול העסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, כאשר מדובר בעסקאות המבוצעות באינטרנט, יש להוסיף בעמוד הבית של האתר קישור ייעודי שיהיה בולט וברור, באמצעותו ניתן לשלוח הודעה בקשה לביטול עסקה. טופס ביטול העסקה יכלול לפחות שדות שם, ומספר זהות.

שליחת מסמך גילוי בעניין ביטול עסקה (סיכום הזמנה)

יש לשלוח לכל לקוח שמבצע רכישה מסמך גילוי אשר מכיל:

 • מידע בדבר דרכי ביטול;
 • פרטים הנוגעים לאופן מסירת הודעת הביטול;
 • פרטים שעל הצרכן לכלול בהודעת הביטול.

על פי החוק היבש, העוסק נדרש לגלות לצרכן את המידע האמור בכל חשבונית, קבלה או הודעת תשלום הנשלחת לצרכן. בנוסף, כאשר מדובר באתר אינטרנט, יש להציג את כלל המידע האמור לצד הקישור הייעודי בדף הבית לביטול העסקה, בכתב מובלט וברור. את מסמך הגילוי יש לשלוח לא יאוחר ממועד אספקת המוצר/ שירות שנרכשו.

מומלץ לשלוח באמצעות מייל סיכום הזמנה המרכז הן את המידע הדרוש לגילוי בעסקת מכר מרחוק והן את המידע הדרוש לגילוי בעניין ביטול עסקה.

יודגש כי תקנון אתר אינו מהווה תחליף למסמך הגילוי, אשר נועד לרכז אך ורק את המידע הרלוונטי לעסקה המסוימת שבוצעה על ידי הצרכן.

רישום מאגר מידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, כאשר עסק מחזיק במאגר מידע הכולל נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו, חייב הוא ברישום מאגר המידע אם מתקיים לפחות אחד מהתנאים המנויים בחוק:

במצב שקיימת חובת רישום מאגר המידע, יש להגיש בקשה לרישום אצל הרשם, אשר תפרט את:

 • זהות בעל מאגר המידע וכתובתו בישראל;
 • מטרות הקמת מאגר המידע והמטרות שלהן נועד המידע;
 • סוגי המידע שייכללו במאגר;
 • פרטים בדבר העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה;
 • פרטים בדבר קבלת מידע, דרך קבע, מגוף ציבורי כהגדרתו בחוק, שם הגוף הציבורי מוסר המידע ומהות המידע הנמסר, למעט פרטים הנמסרים בהסכמת מי שהמידע על אודותיו.


יודגש כי ניהול, החזקה או שימוש במאגר מידע שחייב ברישום ולא נרשם מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר שנה, ובגינה רשאי רשם מאגרי מידע להטיל קנס מינהלי.

מעוניינים לרשום מאגר מידע בליווי עורך דין מנוסה

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם

נגישות באתר

הנגשת אתרי אינטרנט מאפשרת לכלל המשתמשים להינות מהשירות, ובעלי אתרי אינטרנט מחוייבים על פי חוק לאפשר לבעלי מוגבלויות לממש את זכותם לקבל שירות בצורה שיוויונית ואיכותית.

לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, בעל האתר נדרש לציין במקום בולט באתר הצהרת נגישות. הצהרת הנגישות מפרטת אודות הצעדים שנקט על מנת להנגיש את אתרו, מפנה לפרטי התקשרות של רכז נגישות עמו ניתן יהיה ליצור קשר בעניין בקשה לביצוע התאמה וכן, ככל והעסק מקבל קהל מפרטת את הסדרי הנגישות במקום.

למידע נוסף אודות נגישות באתרי אינטרנט לחצו כאן.

שאלות נפוצות

באתרי מכירות חברות הסליקה יחייבו את בעל האתר להציג תקנון ותנאי שימוש העומדים בתנאי החוק ובדרישות חברות הסליקה. כמו כן, חשוב ביותר לערוך תקנון אתר על מנת להימנע מחשיפות משפטיות משמעותיות.

דוגמאות לחוקים רלוונטים לעריכת תקנון אתר: חוק הגנת הצרכן, חוק הגנת הפרטיות, חוק התקשרות וחוק זכויות יוצרים.

יש לערוך תקנון אתר שיתאים למבנה האתר ולפעילות האתר. עשיית שימוש בתקנון מאתר מתחרה תחשוף אתכם לתביעות משפטיות והפרת זכויות יוצרים.

חוק הגנת הצרכן מסדיר היבטים שונים ביחסים בין עוסק לצרכן, ביניהם ביטול עסקה וחובות העוסק כלפי הצרכן במצב זה.

לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, כאשר עסק מחזיק במאגר מידע הכולל נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו, חייב הוא ברישום מאגר המידע אם מתקיים לפחות אחד מהתנאים המנויים בחוק:
(1) מספר האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר עולה על 10,000;
(2) יש במאגר מידע רגיש;
(3) המאגר כולל מידע על אנשים והמידע לא נמסר על ידיהם, מטעמם או בהסכמתם למאגר זה;
(4) המאגר הוא של גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות;
(5) המאגר משמש לשירותי דיוור ישיר כאמור בסעיף 17ג לחוק הגנת הפרטיות.

מפני שמפתחים ובוני אתרים אינם חייבים כשלעצמם בהנגשת האתר בעת בנייתו, ולאו דווקא מתמצאים בדרישות החוק, מומלץ להיעזר בעורך דין או במורשה נגישות על-מנת לוודא שהאתר מונגש באופן מלא לפי דרישות התקן הישראלי.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מעורך דין, אינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי.

רישום עמותה

בסיום התהליך תשלח אליכם תעודת עמותה רשומה.

עריכת תקנון ותנאי שימוש

בסיום התהליך ישלח אליכם תקנון ערוך המותאם לפעילות האתר שלכם.

אנו זמינים בכל שאלה

נשמח לענות על כל שאלה